Marketing | Výroba reklamy


Znížte svoje náklady na tlačoviny

14. marec 2011 | Marketing | M. Madaj | No comments

K tomu, aby ste efektívnejšie komunikovali so svojimi zákazníkmi, už častokrát nepostačujú obyčajné tlačoviny. Ak chcete svojich odberateľov upútať, ušetriť im čas a dodať k tomu pridanú hodnotu, práve pre vás je vhodné toto médium. Priamo potláčame a duplikujeme CD a DVD nosiče aj v nízkonákladových sériách už od 100ks, pričom nezáleží na počte druhov. […]


Čítaj viac

Ak chcete v podnikaní uspieť, musíte na trhu zaujať!

8. marec 2011 | Marketing | M. Madaj | No comments
reklama na autach

Avšak nemusí byť zrovna jednoduché nájsť tak výhodnú reklamnú metódu, aby ste sa v čo najkratšom čase dostali do povedomia. Z toho dôvodu sa mnoho ľudí obracia na netradičné reklamné metódy na podporu podnikania. Jedným z príkladov tohoto typu prístupu je autopolep. Autopolep poskytuje výnimočnú možnosť zviditeľniť sa v dlhodobom hľadisku za najvýhodnejších ekonomických podmienok. […]


Čítaj viac